Czym się zajmuję?

Zajmuję się tworzeniem i wdrażaniem aplikacji internetowych: CMS, CRM, DMS, systemów Workflow oraz aplikacji desktopowych. Tworząc rozwiązania kładę duży nacisk na mechanizmy automatyzujące wykonywanie powtarzalnych czynności. Optymalizacja procesów to moja obsesja ;)

System klasy ERP wspomagający pracę magazynu, linii produkcyjnej firmy produkującej rolety i żaluzje okienne.

Jako podwykonawca zakończyłem z sukcesem prace nad systemem wspomagającym pracę przedsiebiorstwa produkującego rolety i żaluzje okienne. Oprócz standarowej kartoteki PZ/WZ towarów na magazynach, system oferuje również bogaty zestaw funkcjonalności ERP. System pozwala m.in. na rejestrowanie wewnętrznych operacji kompletacji składników w wyroby, automatycznie generując dokumenty PZ, WZ, Zlecenia Produkcji, Faktury. Wyrób może występować w nieskończenie wielu wersjach(np. kolorach) i w zależności od wersji czy parametrów(np. sposób regulacji czy mocowania) możliwe jest definiowanie parametrów składników takich jak wymiary, moc(kW dla silników elektrycznych). Same parametry składników/wyrobu, warunki w jakich dany składnik jest wykorzystywany w wyrobie, są w pełni konfigurowalne przez użytkownika. Na dokumencie zlecenia produkcji użytkownik definiuje wersje/parametry wyrobów, wpisuje ilość a całą "czarną robotę" ;) wykonuje system. Najbardziej zauważalną funkcjonalnością jest wyliczanie wartości zlecenia (wyrobów) i wystawienie na podstawie dokumentu zlecenia - dokumentu faktury uwzględniając rodzaj kontrahenta(hurt, detal), zdefiniowane dla niego ceny umowne(jeśli występują) i rabat dla całości lub poszczególnych pozycji faktury.

Od definicji wyrobu(składniki, warunki w jakich występują), poprzez zlecenie, aż do faktury...

  Elastyczność i możliwość dowolnej konfiguracji daje możliwość wdrożeń w wielu nawet "odległych", na pierwszy rzut oka, od siebie branżach. Pierwsze wdrożenie nastąpiło dla firmy zajmującej się "techniką osłonową" w oknach, ale mój zleceniodawca już ma pomysły na kolejne wdrożenia. O kolejnych wdrożeniach nie zapomnę tutaj w przyszłości napisać ;)